Medal of Honor: Wojna na Pacyfiku (PC)

ObserwujMam (270)Gram (74)Ukończone (97)Kupię (21)

Kody do Medal of Honor: Wojna na Pacyfiku (PC)


GREGORIAN @ 02:00 14.06.2009
"GREGORIAN"

Kody:
Tworzymy w notatniku plik unnamedsoldier.cfg, a jako treść wstawiamy:


// - POCZĄTEK TREŚCI PLIKU
// generated by moh:pa do not modify
//
// Key Bindings
//
unbindall
bind TAB "+scores"
bind ESCAPE "togglemenu"
bind SPACE "+moveup"
bind 1 "useweaponslot 0"
bind 2 "useweaponslot 1"
bind 3 "useweaponslot 2"
bind 0x5B "invprev"
bind 0x5D "invnext"
bind 0x60 "toggleconsole"
bind a "+moveleft"
bind b "bandage"
bind c "+prone"
bind d "+moveright"
bind e "+leanright"
bind f "+use"
bind g "weapdrop"
bind h "callmedic"
bind q "+leanleft"
bind r "reload"
bind s "+back"
bind v "+stand"
bind w "+forward"
bind PAUSE "pause"
bind UPARROW "squad_advance"
bind DOWNARROW "squad_fallback"
bind LEFTARROW "squad_assemble"
bind RIGHTARROW "squad_coverfire"
bind LALT "+playeraim"
bind LCTRL "+movedown"
bind LSHIFT "+speed"
bind F1 "dog"
bind F2 "Give all"
bind F3 "noclip"
bind F4 "Health 100"
bind MOUSE1 "+attackprimary"
bind MOUSE2 "+attacksecondary"
bind MWHEELDOWN "weapprev"
bind MWHEELUP "weapnext"
//
// Cvars
//
seta sensitivity "5.000"
seta g_mission "1"
seta g_missionlevel "1"
seta moho_password ""
seta g_aimtoggle "1"
seta ui_console "1"
//
// Aliases
//

// - KONIEC TREŚCI PLIKU

Tak przygotowany plik zapisujemy w katalogu z zainstalowaną grą, w podkatalogu configs

Od tej pory wciskając podczas gry odpowiednie klawisze funkcyjne, odczymujemy następujące działanie:

F1 = Nieśmiertelność
F2 = Wszystkie bronie i pełno aminucji
F3 = Przenikanie przez ściany
F4 = 100% zdrowia

Wystarczy uruchomić grę z parametrem "+set ui_console 1" (czyli dodać tą sekwencję do skrótu uruchamiającego). Wówczas w konsoli zaczynają działać następujące kody:

spawn weapons/JPN_44.hag
spawn weapons/landmine_allied.hag
spawn weapons/US45.hag
spawn weapons/JPN_Model96LMG.hag
spawn weapons/type100_smg.hag
spawn weapons/US_Colt45.hag
spawn items/binoculars.hagPodczas gry wciśnij [`] aby wywołać konsolke (to pod ESC) i wpiesz kody:

dog - niesmiertelnośc
wuss - wszystkie bronie
fullheal - uzdrowienie
maplist- wyswietla liste mapek na ktore klikamy dwu krotnie i przechodzimy do niej

Screeny z Medal of Honor: Wojna na Pacyfiku (PC)
Dodaj Odpowiedź
Komentarze (15 najnowszych):


Powyższy wpis nie posiada jeszcze komentarzy. Napraw to i dodaj pierwszy, na pewno masz jakąś opinię na poruszany temat, prawda?