Regulamin

Rejestracja i rozpoczęcie korzystania z Serwisów

1. Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z serwisów MG24.pl i MiastoGier.pl oraz dostępnych w nich funkcjonalności. Użytkownik decydując się na rejestrację, akceptuje niniejszy regulamin i wyraża jego akceptację. Mimo że rejestracja w portalach nie jest obowiązkowa, po jej wykonaniu użytkownik otrzymuje dostęp do wielu zaawansowanych funkcji, nieosiągalnych dla użytkownika anonimowego. Rejestracja w serwisach jest całkowicie darmowa i wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcia na link aktywujący konto, wysyłany na adres email użytkownika.
2. Dane osobowe pobierane podczas rejestracji służą tylko i wyłącznie identyfikacji użytkownika. Są one odpowiednio zabezpieczone i nikt, prócz administracji serwisów nie ma do nich wglądu.
3. Po dokonaniu procesu rejestracji, użytkownik może uzupełnić swoje dane osobowe o elementy takie jak Imię, Nazwisko czy numer telefonu. Są one jednak całkowicie dobrowolne.
4. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na świadczenie usług elektronicznych przez serwisy MG24.pl i MiastoGier.pl. Dodatkowo, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29.08.97 Dz.U Nr 133, Poz.883 - zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów MG24.pl i MiastoGier.pl oraz ich bezpośrednich partnerów.
5. Korzystanie z serwisów jest całkowicie darmowe.
6. Administracja serwisów zastrzega sobie prawo do modyfikowania ich funkcjonalności, usuwania i dodawania nowych elementów - również płatnych - bez wcześniejszego informowania użytkownika o tym fakcie. Korzystanie z nowych rozwiązań jest całkowicie dobrowolne. Jeśli użytkownik nie wyrazi na to chęci, może przeglądać serwisy anonimowo.


Polityka prywatności i dane osobowe użytkowników

1. Portale MG24.pl i MiastoGier.pl szanują prawo użytkowników do prywatności. Dbają, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosują odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.
2. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Całkowite usunięcie konta, ze względów bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, możliwe jest wyłącznie po wysłaniu na adres info[małpa]miastogier.pl maila o tytule "Usunięcie konta" i treści zawierającej adres email oraz login użytkownika. Usunięcie konta nastąpi do 14 dni od daty wysłania zgłoszenia, tylko jeśli administracja nie znajdzie w jego ramach treści niezgodnych z polskim prawem lub urągających innym czytelnikom, mogących posłużyć w późniejszej rozprawie sądowej.
3. Na adresy email użytkowników, portal MG24.pl i MiastoGier.pl będzie wysyłał informacje o nowych usługach, serwisach i konkursach, oraz informacje handlowe pochodzące od administracji portali oraz ich bezpośrednich partnerów. Jeśli użytkownik nie życzy sobie takich materiałów, może wyrazić chęć usunięcia adresu email z listy mailingowej, korzystając ze specjalnego linka umieszczanego w nadsyłanych mailach.


Konto na łamach portali

1. Każdy użytkownik może posiadać w serwisach tylko jedno, funkcjonujące na obu, konto. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie konta innym osobom, a także zakładanie kolejnych kont bez wyraźnej zgody administracji.
2. W przypadku łamania regulaminu konto użytkownika może zostać zawieszone lub całkowicie usunięte przez administrację (zbanowane).

Korzystanie z serwisów

1. Korzystanie z większości opcji serwisów nie wymaga podawania danych osobowych. Jeśli jednak użytkownik zgadza się je podać, powinien wpisać prawdziwe dane, gdyż wpływa to na jego wiarygodność w serwisach. Niektóre elementy portali, takie jak Bazar/Wymiana Gier oraz moduł Konkursowy wymagają podania danych osobowych by z nich korzystać. Użytkownik decyduje się na to z własnej, nieprzymuszonej woli, a jego dane osobowe mogą być wówczas częściowo widoczne dla innych czytelników.
2. Korzystając z serwisów użytkownik zobowiązuje się nie łamać polskiego i międzynarodowego prawa, netykiety, a także przestrzegać zasad dobrego smaku.
3. Użytkownik korzystający z serwisów zobowiązuje się nie publikować żadnych materiałów niezgodnych z prawem lub treści nielegalnych. Mimo iż, redakcja nie odpowiada za takie treści, będziemy je niezwłocznie usuwać, a osoby łamiące regulamin karać ostrzeżeniami lub całkowicie zawieszać ich konta.
4. System portali wysyła użytkownikom automatyczne powiadomienia, związane z ich nieodłączną funkcjonalnością. Akceptując niniejszy regulamin wyrażasz zgodę na ich otrzymywanie.


Korzystanie z forum - paragrafy dodatkowe

1. Użytkownik korzystający z forum portali powinien zachowywać się odpowiednio wobec innych użytkowników. Zabrania się zamieszczania reklam bez uprzedniej zgody administracji. Zabrania się umieszczania treści nielegalnych, o oddźwięku rasistowskim oraz pornograficznym.
2. Użytkownik łamiący zasady netykiety będzie najpierw ostrzegany, a w przypadku braku reakcji, jego konto zostanie zawieszone.
3. Korzystanie z forum może zostać zablokowane w przypadku nagminnego łamania regulaminu.


Korzystanie z Bazaru/Wymiany Gier w serwisach

1. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez użytkowników Ogłoszenia i Gry. Każdy zarejestrowany użytkownik, zamieszczając ogłoszenie jest odpowiedzialny za jego treść oraz zgodność z prawdą.
2. Konta użytkowników nie wywiązujących się z zawiązywanych transakcji będą bez ostrzeżenia zawieszane. Serwisy MG24.pl i MiastoGier.pl nie ponoszą odpowiedzialności w razie niewywiązywania się kontrahentów.
3. Użytkownik winien dodawać tylko ogłoszenia na posiadane przez siebie Oryginalne egzemplarze gier. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń na gry z nielegalnego źródła. W momencie stwierdzenia przypadków piractwa, dane osobowe dopuszczających się go użytkowników będą przekazywane organom ścigania.
4. Wszystkie materiały do gier zamieszczane przez użytkowników winny być ich autorstwa i dotyczyć wystawianej gry.
5. Po zakończeniu transakcji kontrahenci winni wystawić sobie opinię, zależną od przebiegu transakcji. W ten sposób określają swoją wzajemną wiarygodność. Mimo iż nie jest to obowiązkowe, dopiero gdy obie strony wystawią sobie komentarz, transakcja uznawana jest za zakończoną.


Regulamin Konkursów

1. Organizatorem Konkursów portal MiastoGier.pl
2. Czas trwania konkursu podany jest na stronie informacyjnej każdego konkursu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
   a) bycie zarejestrowanym użytkownikiem portalu MiastoGier.pl.
   b) udzielenie poprawnych odpowiedzi na zadane pytania konkursowe, które podane są na stronie informacyjnej konkursu.
   c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów marketingowych MiastoGier.pl i jego bezpośrednich partnerów.
   d) podanie prawidłowych danych osobowych, oraz w miarę potrzeby, późniejszym ich potwierdzeniu.
4. Lista zdobywców nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej danego konkursu w ciągu dwóch tygodni od dnia jego zakończenia.
5. Nagrody zostaną przesłane na koszt Organizatora w terminie dwóch tygodni do miesiąca od dnia opublikowania listy zdobywców nagród oraz weryfikacji zgłoszeń na adres podany przez zdobywcę nagrody.
6. Nagrody w Konkursach nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
7. W przypadku zdobycia nagrody przez osobę niepełnoletnią, odbiera ją przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiej osoby.
8. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie zawierające odpowiedzi, pod groźbą unieważnienia zgłoszenia.
9. Każdy uczestnik Konkursu może zdobyć tylko jedną nagrodę w tym Konkursie.
10. Nagrody w Konkursie otrzyma liczba osób określona na stronie internetowej tego Konkursu, które poprawnie odpowiedzą na pytania konkursowe oraz zostaną wytypowane przez organizatora konkursu.
11. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursów będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
12. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursów wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
13. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostarczenie przesyłek. W przypadku wystąpienia problemów w wysyłkach podejmuje natomiast próby reklamowania ich u spedytora lub na poczcie.
14. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursach. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród rzeczowych.
15. Organizator ustanawia konto korespondencyjne konkursy@miastogier.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursami.


Słowo na koniec

1. W razie złamania regulaminu serwisów administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, bądź usunięcia konta Użytkownika.
2. Redakcja i administracja nie ponoszą odpowiedzialności za:
a) sposób korzystania z serwisów przez Użytkowników i skutki korzystania z serwisów;
b) treść komentarzy i postów umieszczanych przez użytkowników;
c) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi dostęp do usług i treści zawartych w serwisach;
d) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez użytkownika z usług portali;
e) problemy w funkcjonowaniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec;
f) korzystanie z usług serwisów przez użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i wymaganiami systemowymi/sprzętowymi, określonymi w niniejszym regulaminie;
g) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła użytkownika;
h) przerwy w świadczeniu dostępu do serwisów zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora;
i) utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od administratora i redakcji;
3. Ze względu na niezależne od administratora i redakcji właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, administrator i redakcja nie gwarantują nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisów.
4. Administracja i redakcja zastrzega sobie prawo do: a) okresowego wyłączania serwisów, w uzasadnionych przypadkach, bez uprzedniego powiadomienia użytkowników; b) natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu lub przepisów prawa; c) zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisów, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisów.
5. Administracja i redakcja serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez użytkownika jego hasła i loginu do serwisów osobom trzecim.
6. Administracja i redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Administracja i redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez użytkownika, spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu użytkownika wirusami.
8. Administracja i redakcja serwisów zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, bez informowania o tym fakcie użytkowników. Regulamin nie może być jednak sprzeczny z prawem oraz musi stawiać na dobro czytelników.