Ark: Survival Evolved (PC)

ObserwujMam (71)Gram (27)Ukończone (5)Kupię (9)

włanczam gre a gdy wchodze na ragnarok na mój save to gra pochwili loading'u crusch'uje, jak to naprawić (problem dotyczy gry : ark survival evolved) - Ark: Survival Evolved (PC)

Dodał Pan_Rex   @   12:30, 29.07.2020

Misja:   naprawa problemu z ark

tak wygłada raport o craszu. prosze o pomoc jak najszybciej : )


Assertion failed: ActualIndex >= 0 [File:F:buildLive312JenkinsEngineSourceRuntimeCoreUObjectPrivateUObjectWorldSerializedObject.cpp] [Line: 128]VERSION: 312.57
KERNELBASE.dll!UnknownFunction (0x00007ffa65a5a799) + 0 bytes [UnknownFile:0]
ShooterGame.exe!FOutputDevice::Logf__VA() (0x00007ff618adbeba) + 179 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimecoreprivatemiscoutputdevice.cpp:145]
ShooterGame.exe!FDebug::AssertFailed() (0x00007ff618adc46d) + 190 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimecoreprivatemiscoutputdevice.cpp:220]
ShooterGame.exe!FSaveFileObjectReader::operator<<() (0x00007ff618bcfac5) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimecoreuobjectprivateuobjectworldserializedobject.cpp:130]
ShooterGame.exe!operator<<() (0x00007ff618b4c57f) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimecoreuobjectpublicuobjectpropertytag.h:74]
ShooterGame.exe!UStruct::SerializeTaggedProperties() (0x00007ff618b59abe) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimecoreuobjectprivateuobjectclass.cpp:757]
ShooterGame.exe!UObject::SerializeScriptProperties() (0x00007ff618b90038) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimecoreuobjectprivateuobjectobj.cpp:1065]
ShooterGame.exe!UObject::Serialize() (0x00007ff618b8ff4c) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimecoreuobjectprivateuobjectobj.cpp:1023]
ShooterGame.exe!AInstancedFoliageActor::Serialize() (0x00007ff61931597a) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimeengineprivateinstancedfoliage.cpp:2467]
ShooterGame.exe!WorldSerializedObject::SerializeObjectData() (0x00007ff618bd1335) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimecoreuobjectprivateuobjectworldserializedobject.cpp:680]
ShooterGame.exe!UWorld::LoadFromFile() (0x00007ff6195a6673) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimeengineprivateworld.cpp:6513]
ShooterGame.exe!AShooterGameMode::LoadWorld() (0x00007ff617a51201) + 2619 bytes [f:buildlive312jenkinsprojectsshootergamesourceshootergameprivateshootergamemode.cpp:2463]
ShooterGame.exe!AShooterGameMode::InitGame() (0x00007ff617a18234) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsprojectsshootergamesourceshootergameprivateshootergamemode.cpp:1306]
ShooterGame.exe!UWorld::InitializeActorsForPlay() (0x00007ff61959ae7a) + 43 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimeengineprivateworld.cpp:3216]
ShooterGame.exe!UEngine::LoadMap() (0x00007ff619571349) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimeengineprivateunrealengine.cpp:10207]
ShooterGame.exe!UEngine::Browse() (0x00007ff61956bfed) + 46 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimeengineprivateunrealengine.cpp:8896]
ShooterGame.exe!UEngine::TickWorldTravel() (0x00007ff61956cce0) + 68 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimeengineprivateunrealengine.cpp:9068]
ShooterGame.exe!UGameEngine::Tick() (0x00007ff6192b69a3) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimeengineprivategameengine.cpp:1155]
ShooterGame.exe!FEngineLoop::Tick() (0x00007ff616e22c3c) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimelaunchprivatelaunchengineloop.cpp:2432]
ShooterGame.exe!GuardedMain() (0x00007ff616e1d28c) + 0 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimelaunchprivatelaunch.cpp:140]
ShooterGame.exe!GuardedMainWrapper() (0x00007ff616e241ca) + 5 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimelaunchprivatewindowslaunchwindows.cpp:125]
ShooterGame.exe!WinMain() (0x00007ff616e24319) + 8 bytes [f:buildlive312jenkinsenginesourceruntimelaunchprivatewindowslaunchwindows.cpp:213]
ShooterGame.exe!__tmainCRTStartup() (0x00007ff61a5e0011) + 21 bytes [f:ddvctoolscrtcrtw32dllstuffcrtexe.c:618]
KERNEL32.DLL!UnknownFunction (0x00007ffa68247bd4) + 0 bytes [UnknownFile:0]
ntdll.dll!UnknownFunction (0x00007ffa6896ce51) + 0 bytes [UnknownFile:0]
ntdll.dll!UnknownFunction (0x00007ffa6896ce51) + 0 bytes [UnknownFile:0]

Dodaj Odpowiedź
Odpowiedzi: