Minecraft (PC)

ObserwujMam (296)Gram (233)Ukończyłeś (75)Kupię (16)

Błąd przy włączeniu - Minecraft (PC)

Dodał suhu   @   22:06, 29.04.2019

Rozdział:   Błąd minecraft

logi do crasha. dodam, ze java 64bity tak jak komp i mam sterowniki do karty najnowsze.Karta zintegrowana


---- Minecraft Crash Report ----.
// Would you like a cupcake?

Time: 29.04.19 21:39
Description: Initializing game

java.lang.IllegalStateException: GLFW error 65542: WGL: The driver does not appear to support OpenGL
at cub.b(SourceFile:195)
at org.lwjgl.glfw.GLFWErrorCallbackI.callback(GLFWErrorCallbackI.java:36)
at org.lwjgl.system.JNI.invokePPPP(Native Method)
at org.lwjgl.glfw.GLFW.nglfwCreateWindow(GLFW.java:1666)
at org.lwjgl.glfw.GLFW.glfwCreateWindow(GLFW.java:1847)
at cub.(SourceFile:86)
at dkx.a(SourceFile:36)
at cvi.av(SourceFile:465)
at cvi.b(SourceFile:395)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:154)


A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:
---------------------------------------------------------------------------------------

-- Head --
Thread: Client thread
Stacktrace:
at cub.b(SourceFile:195)
at org.lwjgl.glfw.GLFWErrorCallbackI.callback(GLFWErrorCallbackI.java:36)
at org.lwjgl.system.JNI.invokePPPP(Native Method)
at org.lwjgl.glfw.GLFW.nglfwCreateWindow(GLFW.java:1666)
at org.lwjgl.glfw.GLFW.glfwCreateWindow(GLFW.java:1847)
at cub.(SourceFile:86)
at dkx.a(SourceFile:36)
at cvi.av(SourceFile:465)

-- Initialization --
Details:
Stacktrace:
at cvi.b(SourceFile:395)
at net.minecraft.client.main.Main.main(SourceFile:154)

-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.14
Operating System: Windows 10 (amd64) version 10.0
Java Version: 1.8.0_211, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 68129208 bytes (64 MB) / 303456256 bytes (289 MB) up to 2465464320 bytes (2351 MB)
JVM Flags: 5 total; -Xmn128M -Xmx2364M -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe.heapdump -Xss1M -XX:+UseConcMarkSweepGC
Launched Version: 1.14
LWJGL: 3.2.1 build 12
OpenGL: NO CONTEXT
GL Caps:
Using VBOs: Yes
Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs:
Current Language: ~~ERROR~~ NullPointerException: null
CPU:

Dodaj Odpowiedź
Odpowiedzi:


Niniejszy problem nie ma jeszcze odpowiedzi. Znasz ją? Napisz coś, bądź czynnym członkiem naszej społeczności