Grand Theft Auto: Vice City (PS2)

ObserwujMam (89)Gram (47)Ukończone (28)Kupię (8)

Kody do Grand Theft Auto: Vice City (PS2)


Darek @ 02:00 14.06.2009
"Darek"

Bronie 1 (weapons tier1) – Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Bronie o najmniejszej sile rażenia z każdej kategorii będą odblokowane.

Uwaga: Kod ten nie odblokowuje silniejszych broni typu piła łańcuchowa czy wyrzutnie rakiet.

Bronie 2 (weapons tier2) - Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół(2), lewo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Bronie 3 (weapons tier3) - Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, R2, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół(3). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Zdrowie (health) - Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, kółko, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: Jeżeli kod ten będzie użyty w uszkodzonym samochodzie, wskaźnik uszkodzeń zostanie wyzerowany, ale na samochodzie nie będzie widocznego efektu zmniejszenia zniszczeń.

Armor (zbroja) - Podczas gry naciśnij R1, R2, L1, X, lewo, dół, prawo, góra, lewo, dół, prawo, góra. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Raise wanted level (podnieść poziom poszukiwania przez policję) – Podczas gry naciśnij R1(2), kółko, R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Lower wanted level (obniżyć poziom poszukiwania przez policję) – Podczas gry naciśnij R1(2), kółko, R2, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Wanted meter (wskaźnik poszukiwania) - Podczas gry naciśnij kółko, L1, dół, L2, lewo, X, L1, R1, prawo, X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Kiedy poziom poszukiwania przez policję osiągnie dwie gwiazdki, status pościgu pojawi się na pasku poniżej gwiazdek.

Bloodring banger (rodzaj 1) – Podczas gry naciśnij góra, prawo(2), L1, prawo, góra, kwadrat, L2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Bloodring banger (rodzaj 2) – Podczas gry naciśnij dół, R1, kółko, L2(2), X. R1, L1, lewo(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Caddy – Podczas gry naciśnij kółko, L1, góra, R1, L2, X, R1, L1, kółko, X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Hotring racer (rodzaj 1) – Podczas gry naciśnij R1, kółko, R2, prawo, L1, L2, X(2), kwadrat, R1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Hotring racer (rodzaj 2) – Podczas gry naciśnij R2, L1, kółko, prawo, L1, R1, prawo, góra, kółko, R2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Love fist limousine – Podczas gry naciśnij R2, góra, L2, lewo(2), R1, L1, kółko, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Rhino tank (czołg) – Podczas gry naciśnij kółko(2), L1, kółko(3), L1, L2, R1, trójkąt, kółko, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Romero’s hearse – Podczas gry naciśnij dół, R2, dół, R1, L2, lewo, R1, L1, lewo, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Sabre turbo – Podczas gry naciśnij prawo, L2, dół, L2(2), X, R1, L1, kółko, lewo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Trashmaster – Podczas gry naciśnij kółko, R1, kółko, R1, lewo(2), R1, L1, kółko, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Aggressive traffic – Podczas gry naciśnij R2, kółko, R1, L2, lewo, R1, L1, R2, L2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Pink traffic – Podczas gry naciśnij kółko, L1, dół, L2, lewo, X, R1, L1, prawo, kółko. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Black traffic – podczas gry naciśnij kółko, L2, góra, R1, lewo, X, R1, L1, lewo, kółko. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Podnieś prędkość maksymalną swojego samochodu (increase your vehicle’s top speed) – Podczas gry naciśnij prawo, R1, góra, L2(2), lewo, R1, L1, R1(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Dodo car (flying) – Podczas gry naciśnij prawo, R2, kółko, R1, L2, dół, L1, R1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Przyśpiesz i trzymaj gałkę analoga odchyloną do tyłu, żeby polecieć.

Uwaga: nie będziesz mógł normalnie latać śmigłowcem, jeżeli ten kod będzie włączony. Gra się zatrzyma jak naciśniesz X albo odciągniesz prawą gałkę analoga.

Dodo boats (flying) – Podczas gry naciśnij R2, kółko, góra, L1, prawo, R1, prawo, góra, kwadrat, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Samochody unoszą się na wodzie (car floats on water) – Podczas gry naciśnij prawo, R2, kółko, R1, L2, kwadrat, R1, R2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: kod pozwala również helikopterom lądować i unosić się na wodzie. Jak kod będzie uruchomiony i będziesz jechał po wodzie, powtórzenie kodu spowoduje jego wyłączenie. Samochód spadnie na dno, ale będziesz nadal mógł jechać nie tracąc w ogóle życia. Możliwe że uderzysz w jakiś ląd, zagrzebiesz się w ziemi albo będziesz mógł prowadzić dalej. Przez cały ten czas nie stracisz życia.

Zmień rozmiar kół (change wheel size) – Podczas gry naciśnij R1, X, trójkąt, prawo, R2, kwadrat, góra, dół, kwadrat. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Koła w niektórych samochodach staną się większe a w niektórych mniejsze. Powtórz kod, żeby zwiększyć efekt jego działania.

Uwaga: kiedy kod jest uruchomiony klika samochodów stanie się szybszych (np. Caddy, Baggage, Carrier, Rancher, SUV i Bobcat). Jeżeli załadujesz wcześniej zapisaną grę i wprowadzisz kod ponownie, to samochody te będą cały czas szybsze. Efekt kodu pozostaje dopóki PlayStation 2 jest włączona, żeby się pozbyć tego efektu wyłącz konsolę.

Ponadto, jak powtórzysz ten kod po załadowaniu zapisanej gry, inne samochody takie jak Banshee czy Stinger staną się „cięższe”, pozwalając Ci tym samym na przykład na przejeżdżanie przez inne samochody.

Zniszczenie samochodów (destroy cars) – Podczas gry naciśnij R2, L2, R1, L1, L2, R2, kwadrat, trójkąt, kółko, trójkąt, L2, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Better driving skills – Podczas gry naciśnij trójkąt, R1(2), lewo, R1, L1, R2, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Naciśnij L3 albo R3, żeby skakać podczas jazdy samochodem.

Wkurzeni przechodnie (pedestrian riot) – Podczas gry naciśnij dół, lewo, góra, lewo, X, R2, R1, L2, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: nie można anulować tego kodu.

Przechodnie atakują Cię (pedestrians attack you) – podczas gry naciśnij dół, góra(3), X, R2, R1, L2(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: nie można anulować tego kodu.

Przechodnie mają broń (pedestrians have weapons) – Podczas gry naciśnij R2, R1, X, trójkąt, X, trójkąt, góra, dół. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: nie można anulować tego kodu.

Police return from dead – Podczas gry naciśnij kółko, L1, dół, L2, lewo, X, R1, L1, prawo, X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Ubrania przechodniów (pedestrian costume) – Podczas gry naciśnij prawo(2), lewo, góra, L1, L2, lewo, góra, dół, prawo. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Powtórz ten kod, aby uzyskać różne ubrania przechodniów.

Uwaga: Możesz również zmienić swoje ubranie na mundur policyjny.

Uwaga: kiedy zmieniasz ubrania na mundur żołnierza, pracownika lotniska czy inny to ubrania ochroniarzy Tommiego też się zmienią.

Co więcej, nie możesz przebrać się w punktach, w których było to możliwe przed wprowadzeniem kodu (np. Rafael’s, Laundromat, Collars and Cuffs, itd.), bo gra się zatrzyma. Nie możesz przebrać się w ubranie pieszego kiedy jesteś w samochodzie albo masz na sobie jakieś specjalne ubranie (musisz zdobyć „uliczne” ciuchy).

Candy Suxxx costume – Podczas gry naciśnij kółko, R2, dół, R1, lewo, prawo, R1, L1, X, L2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Hilary King costume – Podczas gry naciśnij R1, kółko, R2, L1, prawo, R1, L1 X, R2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Ken Rosenberg costume – Podczas gry naciśnij prawo, L1, góra, L2, L1, prawo, R1, L1, X, R1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Lance Vance costume – Podczas gry naciśnij kółko, L2, lewo, X, R1, L1, X, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Uwaga : gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Jezz Torrent (Love Fist musician) costume – Podczas gry naciśnij dół, L1, dół, L2, lewo, X, R1, L1, X(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Dick (Love Fist musician) costume – Podczas gry naciśnij R1, L2, R2, L1, prawo, R2, lewo, X, kwadrat, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Mercedes costume – Podczas gry naciśnij R2, L1, góra, L1, prawo, R1, prawo, góra, kółko, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Phil Cassidy costume – Podczas gry naciśnij prawo, R1, góra, R2, L1, prawo, R1, L1, prawo, kółko. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Ricardo Diaz costume – Podczas gry naciśnij L1, L2, R1, R2, dół, L1, R2, L2. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Sony Forelli costume – Podczas gry naciśnij kółko, L1, kółko, L2, lewo, X, R1, L1, X(2). Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: gra może się zatrzymać jeżeli zginiesz w tym ubraniu.

Samobójstwo (suicide) – Podczas gry naciśnij prawo, L2, dół, R1, lewo(2), R1, L1, L2, L1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Uwaga: Przywróci to twoje standardowe ubranie.

Wolniejsza gra (slower game play) – Podczas gry naciśnij trójkąt, góra, prawo, dół, kwadrat, R2, R1. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Kiedy wykonasz tzw. „unique stunt move” i gra przejdzie w tryb „slow motion” jak będziesz w powietrzu, efekt tego kodu będzie wyłączony.

Szybsza gra (faster game play) – Podczas gry naciśnij trójkąt, góra, prawo, dół, L2, L1, kwadrat. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Kiedy wykonasz tzw. „unique stunt move” i gra przejdzie w tryb „slow motion” jak będziesz w powietrzu, efekt tego kodu będzie wyłączony.

Szybszy zegar w grze (faster game clock) – Podczas gry naciśnij kółko(2), L1, kwadrat, L1, kwadrat(3), L1, trójkąt, kółko, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Normalna pogoda (normal weather) – Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), dół. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Słoneczna pogoda (sunny weather) – Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Deszczowa pogoda (rainy weather) - Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), kółko. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Mgła (foggy weather) - Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Zachmurzone niebo (overcast skies) - Podczas gry naciśnij R2, X, L1(2), L2(3), kwadrat. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Kobiety w bikini mają broń (bikini women have guns) – Podczas gry naciśnij prawo, L1, kółko, L2, lewo, X, R1, L1(2), X. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu. Kobiety będą upuszczały broń, jak zostaną zabite.

Uwaga: Kod ten zamieni twoich ochroniarzy (facetów w niebieskich kurtkach) na kobiety w bikini. Nie będą one co prawda walczyły, ale będą miały bardzo dobrą broń.

Tommy groupies – Podczas gry naciśnij kółko, X, L1(2), R2, X(2), kółko, trójkąt. Wiadomość potwierdzi prawidłowe wprowadzenie kodu.

Kiedy kod jest uruchomiony i będzie za tobą szło kilka kobiet, wyceluj pistolet w kogoś, a one zaatakują twój cel.

Uwaga: To jakie będziesz przyciągał do siebie kobiety zależy od tego, ile masz pieniędzy i jakie masz na sobie ubranie. Im więcej pieniędzy i lepsze ubranie będziesz miał, tym staniesz obiektem zainteresowań większej ilości kobiet. Na początku niestety nie będą to super piękności ;-)

Screeny z Grand Theft Auto: Vice City (PS2)
Dodaj Odpowiedź
Komentarze (15 najnowszych):
0 kudosmisiu200105   @   15:26, 28.10.2012
Będę wdzięczny jak podasz kody na kase..Pozdro
0 kudoseverlast5   @   10:22, 14.03.2017
kocham tą grę polecam dla każdego kto nie grał!!