Fallout: New Vegas (PC)

ObserwujMam (194)Gram (56)Ukończone (80)Kupię (49)

Kody do Fallout: New Vegas (PC)


Daerdin @ 00:38 24.03.2014
Michał "Daerdin"

Jeśli chcesz zacząć korzystać z kodów do gry Fallout: New Vegas musisz najpierw przygotować specjalny skrót, który umożliwi Ci odpalenie konsoli w grze. Dlatego stwórz na pulpicie skrót do pliku, którym uruchamiasz tytuł. Następnie kliknij na skrócie prawym przyciskiem i wybierz właściwości. Teraz poszukaj pola "Element docelowy" i na samym końcu widniejącej tam ścieżki, dodaj: -console. Całość, przy uwzględnieniu pełnej ścieżki powinna wyglądać mniej więcej tak:

"C:\Fallout New Vegas\FalloutNewVegas.exe" -console

Odpal zatem grę, korzystając z utworzonego skrótu, a podczas rozgrywki wciśnij klawisz tyldy [~]. W ten sposób otworzy się konsola i będziesz mógł wstukiwać umieszczone poniżej komendy.

help - wyświetla wszystkie dostępne komendy;
tgm - tryb nieśmiertelności, czy tzw. god mode;
player.resethealth - odzyskujesz zdrowie;
getXPfornextlevel - zdobywasz jeden poziom doświadczenia;
advlevel - postępujesz jeden poziom wyżej;
player.setlevel [liczba] - ustawia poziom gracza na wybrany;
player.setav [nazwa skilla] [1-100] - ustawia poziom wybranej umiejętności;
setspecialpoints [1-10] - ustawia punkty Special;
settagskills [liczba] - ustawia punkty umiejętności Tag;
player.modav health [liczba] - ustawia poziom sił witalnych gracza;
RewardKarma [liczba] - dodaje punkty karmy (można stosować dodatnie lub ujemne);
modpcs [skill name] [liczba] - dodaje punkty umiejętności;
modpca [skill name] [liczba] - dodaje punkty S.P.E.C.I.A.L;
addspecialpoints [liczba] - dodaje punkty specjalne;
addtagskills [liczba] - dodaje punkty umiejętności Tag;
player.addperk [kod perka] - dodaje perk o określonym kodzie;
player.additem 000000F [liczba] - dodaje kapsle;
player.additem 00103B1C [liczba] - dodaje niebieskie kapsle;
player.additem 0012B38D [liczba] - dodaje strzelbę załadowaną antymaterią;
player.additem [kod przedmiotu] [liczba] - dodaje przedmiot o określonym kodzie;
player.setweaponhealthperc 100 - posiadana broń zostaje naprawiona;
setownership - właściciel wybranego przedmiotu;
player.modav carryweight [liczba] - maksymalny ciężar niesionych rzeczy;
setgs fmoverunmult [liczba] - prędkość gracza i postaci niezależnych (standardowo 4);
setscale [liczba] - skala postaci niezależnych (standardowo 1);
player.setscale [liczba] - skala głównego bohatera (standardowo 1);
setgs fJumpHeightMin [liczba] - wysokość skakania (standardowo 64);
player.placeatme 69EE6 - skrzynka z amunicją;
player.placeatme 69EE7 - skrzynka z pancerzem;
layer.placeatme 69EE8 - skrzynka z książkami;
player.placeatme 69EE9 - skrzynka z różnymi przedmiotami;
player.placeatme 69EEA - skrzynia z napojami;
player.placeatme 8F7B9 - skrzynka z bronią;
GetQuestCompleted - kończysz obecny quest;
player.srm - naprawia przedmiot;
tmm 1 - widzisz wszystkie markery na mapie;
movetoqt - przenosisz się do miejsca wykonywania misji;
tcl - przenikanie przez ściany;
tfow - przełączanie mgły wojny na lokalnej mapie;
setpccanusepowerarmor [0 lub 1] - przełączanie pancerza;
removefromallfactions - odchodzisz ze wszystkich frakcji;
removeallitems - wybrana postać niezależna traci swoje przedmioty;
player.removeperk [ID perka] - usuwa perka o wybranym ID;
kill - zabija wybraną postać;
killall - zabija wszystkich w okolicy;
resurrect - przywraca do życia wybraną postać;
unlock - otwiera zamek lub terminal;
activate - otwórz drzwi bez ich odblokowywania;
SetGS fVATSHitChanceMult 100 - doskonałe celowanie VATS;
coc DevArmory - pomieszczenie testowe;
SetReputation [ID frakcji] [0 lub 1] [1-100] - zmień reputację frakcji;
SexChange - zmień płeć;
ShowPlasticSurgeonMenu - zmień wygląd twarzy;
ShowBarberMenu - zmień wygląd owłosienia;
tdt - tryb debugowania;
player.additem 001465A6 1 - debugowanie Mega Pistoletu;
tDetect - przełącza wykrywanie;
tfc - całkowicie swobodna kamera;
bDisableAllGore=[0 lub 1] - przełącza brutalne sceny;
tg - włącza i wyłącza trawę;
tlv - włącza i wyłącza liście;
CloseAllMenus - zamyka wszystkie menu;
Save [nazwa] - zapisuje stan gry w pliku o podanej nazwie;
saq - zapisz i wyjdź z gry;
QQQ - natychmiast wychodzi z gry.

Screeny z Fallout: New Vegas (PC)
Dodaj Odpowiedź
Komentarze (15 najnowszych):
0 kudoswolekk   @   19:34, 08.01.2013
Kod na level. Jak ktoś nie zna, działa na F3, FNV. Po dotarciu do maxymalnego levela, jak ktoś chce sobie dalej nabijać punkty i robić kolejne levele:
~ setgs imaxcharacterlevel xx (zamiast xx wpisz dowolną liczbę - np. 70)